// Lokallitteratur // BJØNNTØRK OG REINKALVRI

Handlekurv

 
BJØNNTØRK OG REINKALVRI av
Finn Myrvang
Forfatter:
Finn Myrvang
Forlag:
Nordland Boktrykkeri
Format:
Hefte
Antall sider:
96
Område:
Andøy (Nordland)
Pris: 120,-

Beskrivelse av boken
Innhold; Ufrøskje...Bamsen, Varg, Gaupa, Rev, To ordtøkje, Ulv og gjetar, Morten finn-visa.
FINNEFOLK: Andøya, Hinnøya, Reinfinnar, Nuorttanaste, han Ol'Knutsa, I MARK OG MYR: Føtt og far, Minne knytt til tjønner, vatn og vassfar, Sælebotstjønna, Versel. MERKE OG BRIKJE: Solmerka, Stjernemerka, I fjellet i gamle daga, Merkedager, Ef-at og Avbrekk, Fugl, Snarefangst.
Ordliste, Heimelsmenn.
Viser Klæva og Gongskaret. Høyvika og skaret. Kjerrainga i Børrvågen, Finnkona i Bø. Finnkjerringa.