// Lokallitteratur // Årbok for Andøy 2005

Handlekurv

 
Årbok for Andøy 2005 av
Andøy Historielag
Forfatter:
Andøy Historielag
Forlag:
Andøy Historielag
Format:
Hefte
Språk:
Norsk
Utgitt:
2005
Område:
Andøy (Nordland)
Pris: 150,-

Beskrivelse av boken
nnholdsfortegnelse årboka 2005:
Minne fra Åknes skole – Eli Nordjord Hætta

Haugnes Sannen – Toralf Wikhaug

Torving og torvteiger – Inge Johansen

Forfølgelse av trollfolk i nordre Nordland – Rune Blix Hagen

Tarebrenning som attåtnæring – Knut Rabben

Høyberging i Bjørnskinnfjellet – Hermod Solvoll

Haugnes lysverk – Andreas Blix

Sanitetssoldat i Skottland – Grethe Hanssen

Snøskredet i 1936 – Sigurd Øvergård

Erindringsbilder fra 1949 til 1966 – Oddbjørg Husøy

Polfareren fra Bjørnskinn – Arnulf Johnsen

Vegfravær og vegbehov på Andøya i tidligere tider – Kjersti Jacobsen

Erindringer – Thorvald Benjaminsen

Nordlandsbåtens prolog – Håkon Aronsen

Andenes – sjødrift og arbeidsliv – Ole Nicolai Gansmoe

Lensmenn og Lensmannsbakken – Dagfinn Dybwik

Historia til Andøya Meieri – Hermod Solvoll

Asta Vinæs – østlandsjenta som ble andværing – Aase Dybwik

Bureisning i Bjørnskinn på 1920-tallet – Odd Caroliussen

En hemmelig plan – Kjell Adolfsen

Andøya som ledd i Atlanterhavspakten – Henry Forsaa

Unionsoppløsninga i 1905 – Per Smørvik

Stormdagen 25. mars 1938 – Wilhelm Olsen

Reindrifta i Andøy i 1892 – Eline Holdø

Historiske nedtegnelser fra Åse-området – Jørgen Jensen Lyngra

Fra mitt fiskarliv – Knut Myrvang

Et minde fra Risøyrenden – Hartvik Einarsen

Et kart av Andenes fra utskifting 1864-95 – Kjell Adolfsen

Boka inneholder også flere sagn fra Andøya, innsamlet i sin tid av lærer Antonius Nordeng.