// Lokallitteratur // Årbok for Andøy 2006

Handlekurv

 
Årbok for Andøy 2006 av
Andøy Historielag
Forfatter:
Andøy Historielag
Forlag:
Andøy Historielag
Format:
Hefte
Språk:
Norsk
Utgitt:
2006
Område:
Andøy (Nordland)
Pris: 150,-

Beskrivelse av boken
Innholdsfortegnelse årboka 2006:
Minneord om Odd Solhaug – Johan Borgos

Krig og okkupasjon 1940-45 – Dagfinn Dybwik

Erstatningslærer på Andøya – Jacob Jervell

Et livsvark – Intervju med Karl Karlsen

Fiskenes i gamle dager – Odd Pettersen

Litt om snøspurven – Arne Hostvedt

Livet i en fiskerheim – Henrik Brækkan

Tyske fly på Skogvollmyran

Intervju med Arnulf Hansen

Intervju med Haldis Andreassen

Fra et menighetsblad

Historia om et kilo ull og en menneskeskjebne – Dagfinn Roness

Klipp fra ei dagbok – Helmer Vollan

Postføring i Andøy – Tormod Nordeng

Erindringsbilder fra dagliglivet først på 50-tallet – Oddbjørg Husøy

Dverberg driftskredittlag – Mikal Spjelkavik

Fra Daniel Hægstads memoarer – Daniel Hægstad

Skjoldehamn frikirke-i fortid og nåtid – Fred Aas

Øynamnet Anda og holmenamnet Anden endeleg tolka? – Finn Myrvang

En av Andøyas eldste stuer ble hytte i Bleiksdalen – Søren Jacobsen

Tysk soldat avrettet i Bleiksdalen 1944 – Søren Jacobsen

Den siste viking i Rundholen

Intervju med Grete Skoglund

Kaffestovebrannen i Andenes Vær – Knut Rabben

Telefonsentralene, 1900-tallets viktigste kommunikasjonsformidler – Anna Folden

Jørgens dagbok fra Lofotfisket år 1900 – Jørgen Jensen Lyngra

Da skolen i Breivik ble bygd – Aase Dybwik

Pomorer på Andenes – Arne Hostvedt

Glimt fra oppvekst på Ånes i 1930- og 40åra – Intervju med Arne Moen og Egil Eilertsen