// Historie og samfunn // Andenes Vær. Fiskeværet gjennom 1800-tallet

Handlekurv

 
Andenes Vær. Fiskeværet gjennom 1800-tallet av
Helena Ijtsma
Forfatter:
Helena Ijtsma
Forlag:
Andøy Kommune
Format:
Hefte
Språk:
Norsk
Utgitt:
2014
Antall sider:
76
Pris: 250,-

Beskrivelse av boken
Innhold
1 - Fiskerbondesamfunnet
2 - Bosetning og eiendomsforholdene i fiskeværet
3 - Kontakt med omlandet
4- Et gammelt fiskevær
5- Sosiale institusjoner og offentlige tiltak
Hva handler Andens Vær boka om?
Boka har en tematisk oppbygging. Vi begynner med å se nærmere på næringsveier og arbeidsfordeling innenfor fiskerbondesamfunnet på 1800-tallet. Deretter flyttes fokuset til bosetning og eiendomsforholdene gjennom århundret. I det tredje kapitlet ser vi på Andenes med blikket vendt mot verdenen, og kontakten fiskeværet hadde med omlandet. Her kommer vi innom emner som forbindelser, reisemåter og handel. Så kommer det fjerde kapitlet som er spesielt rettet mot Andenes som et fiskevær. Det fiskerike havet, havneforholdene samt forbedringene i fisketeknikker og fisketilvirkning er sentralt her. Det siste kapitlet går dypere inn på sosiale institusjoner og religion, skole- og fattigstell, utviklingen av helsevesenet og rettsvesenet. Boka avsluttes med sluttord som oppsummerer de store omveltninger som fant sted fra siste halvdel av 1800-tallet.