// Historie og samfunn // Røtter og vinger. Kystkulturen i globalsamfunnet

Handlekurv

 
Røtter og vinger. Kystkulturen i globalsamfunnet
Forlag:
Orkana
Format:
Innbundet
Språk:
Norsk
Utgitt:
2001
Pris: 239,-

Beskrivelse av boken
Beskrivelse:
Forfatteren hevder at skal kystkulturen overleve er det helt nødvendig å klare balansegangen mellom det lokale og det globale. Boka inneholder også en rekke konkrete forslag til hvordan denne konflikten kan håndteres. Viktigheten av å styrke de sivile institusjonene i kystsamfunnene understrekes. Det lokale nivået bør trekkes med i ressursforvaltningen i større grad enn hva tilfellet er i dag. Boka er en oppfølger til Hengende snøre: fiskerikrisen og framtiden på kysten (1991). © DnBB AS