// Lokallitteratur // Havørna-kystens majestet. Fugler i Arktis

Handlekurv

 
Havørna-kystens majestet. Fugler i Arktis av
Karl-Birger Stann
Forfatter:
Karl-Birger Stann
Forfatter:
Vidar Bakken
Forfatter:
Trond Johnsen
Forlag:
ARC-DA
Format:
Hefte
Språk:
Norsk
Utgitt:
2007
Pris: 89,-

Beskrivelse av boken
Havørna er den største rovfuglen i Nord-Europa. Nord-Norge har en stor og livskraftig bestand av denne karakterarten blant våre rovfugler. Fra å være etterstrebet og forhatt, er nå endelig akseptert og ansett som en naturlig og viktig del av den nord-norske fuglefaunaen. Havørna ble sammen med de andre rovfuglene i Norge fredet i 1968. Bestanden har siden vokst betraktelig, og etablerer seg nå i stadig nye områder - også innlandet.

Dette heftet presenterer havørnas biologi og utbredelse i Norge, med hovedvekt på nordnorske forhold. Beskrivelse av kjennetegn, biologi, levesett og vandringer er illustrert med mange fotografier tatt av havørna i artens naturlige leveområder. I tillegg omtales trusler og forvaltning av denne arten, og hvor havørna kan oppleves i den nordnorske naturen. Vi håper dette heftet dekker behovet om en enkel, men likevel relativt grundig beskrivelse, som lenge har vært etterspurt av tilreisende og fastboende om "kystens majestet" - HAVØRNA.