// Historie og samfunn // De risikerte livet

Handlekurv

 
De risikerte livet av
Harald Isachen
Forfatter:
Harald Isachen
Forlag:
Vågsfjord krigshistorie
Format:
Innbundet
Språk:
Bokmål
Utgitt:
2013
Nøkkelord
2. verdenskrig
Pris: 340,-

Beskrivelse av boken
De risikerte livet

De risikerte livet er en bok om motstandsbevegelsen i Harstad-området og i nordre Hålogaland under andre verdenskrig. Om radioagenter i Secret Intelligence Service (SIS) og XU og hvor jakten på det tyske slagskipet "Tirpitz" kom til å bli deres hovedoppgave for de allierte.

Historien om motstandsfolkene i Hålogaland og spesielt i Harstad under andre verdenskrig har ikke blitt fortalt. Av disse var det de som risikerte livet med sitt engasjement i illegalt arbeid, og noen av disse måtte bøte med livet for sin innsats mot den tyske okkupasjonsmakta. Det var jakten på det tyske slagskipet "Tirpitz" som gjorde at det britiske Secret Intelligence Service (SIS) etablerte et nett av radioagenter i Hålogaland og helt opp til Alta i Vest-Finnmark. Med livet som innsats rapporterte radio-operatørene og deres hjelper om alt som tyskerne foretok seg. Ikke bare marinens bevegelser, men også hærens forflytninger, kystartilleriets utbygginger og øvrige etableringer. Alt ble rapportert til London over radio eller med kurerer over svenskegrense og videre til kontor nr. II ved Militærmisjonen i Stockholm.

Fra 1940-41 bygger boken opp motstandsbevegelsen (Milorg) og de illegale rapportørene (SIS, XU og øvrige agenter) med et kapittel for hvert år, mao. en kronologisk oppbygging og gjennomgang som gjør det lett å "henge med" på utviklingen.

Boken har i tillegg egne kapitler om "Spilling-gruppen" som ble angitt av en norsk provokatør i tjeneste for tyske Abwehr, og hvor to mann ble henrettet. Et om "Harstad-gruppen" som betjente senderen "Upsilon 1" som også ble tatt av tyskerne, og om angiveri på arbeidsplassen og hva det førte med seg. Boken har også en beskrivelse av de vanligste illegale radioene i bruk under krigen, "Berit"-senderen, "Sweet-heart" og "Svenskesuperen". Samt en kort beskrivelse av tyskerne framgangsmåte ved fjernpeiling etter illegale allierte radiosendere. Boken avsluttes med en oversikt over mer enn 100 personer som var delaktig i illegalt arbeid, hovedsakelig for XU og SIS, i Hålogaland og Harstad-området.